Styremøte 3. juni

Det ble avholdt styremøte i Drammen maleklubb 3. juni 2020.Referat fra møtet finner du her.