Kurs med Aud Rye er avlyst

Aud Rye har valgt å avlyse alle kurs i 2021. Kurset som var planlagt 20.-21. februar er derfor avlyst.

Styremøte 3. juni

Det ble avholdt styremøte i Drammen maleklubb 3. juni 2020.Referat fra møtet finner du her.