Bli medlem!

Hvis du vil bli medlem kan du melde deg inn ved å betale inn medlemskontingent på Vipps 126995 (Drammen maleklubb) eller til konto 2310.21.49203.

Merk betalingen med Innmelding og navnet ditt.

Send gjerne også en epost til post@drammenmaleklubb.org så vi får registrert epostadresse, telefon og evt. postadresse i medlemsregisteret vårt.

Kontingenten er for tiden kr. 600,- per år.


OBS! Ved innemelding i andre halvår er det halv kontingent kr. 300,- for medlemskap ut året!

Hvis du vil vite litt mer om klubben eller se hva vi driver med før du melder deg inn kan du kontakte oss på post@drammenmaleklubb.org eller besøke oss på et av møtene våre som du finner i aktivitetsplanen.