Årsmøte 2024

Årsmøtet for Drammen maleklubb ble avholdt 19. februar 2024 i Lassebakken grendehus. Referatet fra årsmøtet kan du laste ned her:

Referat fra årsmøte 2023

Referat for årsmøtet 20.2. 2023 kan lastes ned her: https://www.drammenmaleklubb.org/wp-content/uploads/2023/02/Arsmotereferat-2023.pdf

Årsmøte 2020

Årsmøtet ble avholdt 24 februar med 22 medlemer tilstede. Det var som vanlig god stemning. Klikk for å se Årsberetningen for 2019 og Referat fra årsmøtet 2020.