Styremøte 3. juni

Det ble avholdt styremøte i Drammen maleklubb 3. juni 2020.Referat fra møtet finner du her.

Kurs med Knut Kråkevik i September

Vi setter opp kurset med Knut Kråkevik som ble avlyst i vår 5. og 6. september. Se https://www.drammenmaleklubb.org/kurs for mer informasjon og påmelding.