Aktivitetsplan våren 2024

Dato

Aktivitet

08.01.2024

Korrigering u/veileder

22.01.2024

Malemøte m/Stojan Minev

05.02.2024

Malemøte u/veileder

19.02.2024

Årsmøte

24.-25.-2.-2024

Kurs m/Aud Rye

04.03.2024

Korrigering m/Morten Halvorsen

18.03.2024

Malemøte m/Georgi Kostadinov

08.04.2024

Korrigering m/Ty Van Dang

22.04.2024

Malemøte m/Eva Solheim

06.05.2024

Korrigering m/Gerard Waegeneire

27.05.2024

Malemøte utendørs, Landfalløya 58

31.05.2024

Sommeravslutning, ut og spise på by’n

Alle aktivteter unntatt kurs starter kl. 18:00.

Innkalling til årsmøte og invitasjon til sommeravslutning sendes ut til alle medlemmer og publiseres på hjemmesiden og på Facebook.