Aktivitetsplan våren 2021

DatoAktivitet
11.janKorrigering m/oss selv – AVLYST!
25.janMalemøte u/veileder – AVLYST!
08.febMalemøte m/Eva Solheim – AVLYST!
20.-21.februarKurs m/Aud Rye – Avlyst!
22.febÅrsmøte
08.marKorrigering m/Kikki Hovland
22.marMalemøte m/Børge Brekke
17.-18.aprilKurs m/Bjørnulf Dyrud
19.aprKorrigering m/Morten Halvorsen
03.maiMalemøte m/Georgi Kostadinov
31.maiKorrigering m/Gerard Waegeneire
14.juniAvslutning