Aktivitetsplan våren 2021

DatoAktivitet
11.janKorrigering m/oss selv – AVLYST!
25.janMalemøte u/veileder – AVLYST!
08.febMalemøte m/Eva Solheim – AVLYST!
20.-21.februarKurs m/Aud Rye – AVLYST!!
22.febÅrsmøte – AVLYST!
08.marKorrigering m/Kikki Hovland – AVLYST!
22.marMalemøte m/Børge Brekke – AVLYST!
17.-18.aprilKurs m/Bjørnulf Dyrud – AVLYST!
19.aprKorrigering m/Morten Halvorsen– AVLYST!
03.maiMalemøte m/Georgi Kostadinov – AVLYST!
31.maiKorrigering m/Gerard Waegeneire – AVLYST!
14.juniAvslutning – ???