Innkalling til årsmøte 2020

Styret i Drammen Maleklubb innkaller alle sine medlemmer til årsmøte

Mandag  24.  Februar kl 1800 i Lassebakken.

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent
  4. Årsberetning
  5. Revidert regnskap
  6. Budsjett
  7. Kontingent
  8. Innkomne forslag
  9. Valg
  10. Avslutning